Viešųjų ryšių paslaugos

Į šią paslaugą įeina:

  • vieningo ir kryptingo įmonės ar asmens įvaizdžio kūrimas ir palaikymas;
  • komunikacijos strategijų rengimas;
  • spaudos konferencijų organizavimas, informacinės medžiagos, grafinių prezentacijų rengimas;
  • bendravimas su žiniasklaida ir tikslinėmis grupėmis;
  • viešųjų ryšių mokymų ir seminarų organizavimas.

Susisiekite su mumis